Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na sklepik szkolny

W dniu 03 października 2022 r. w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej komisja przetargowa w postępowaniu „przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczenia o powierzchni 8, 70 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny na czas określony - do 31 sierpnia 2025 r.” unieważniła przetarg z powodu braku ofert.

Protokół zawierający rozstrzygnięcie postępowania przetargowego jest dostępny do wglądu
w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku - Kamiennej.

3 listopada 2022
Czytaj więcej o: Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na sklepik szkolny

Przetarg na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 

 Skarżysko-Kamienna, 18 października 2022r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Zespołu szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku - Kamiennej ogłasza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

 

Podstawa prawna organizowanego przetargu

  • Uchwała Nr 114/XVI/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21.05.2015 roku w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu skarżyskiego przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.),
  • Przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

 

18 października 2022
Czytaj więcej o: Przetarg na najem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na sklepik szkolny

W dniu 13 października 2022 r. w Zespole Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku
- Kamiennej komisja przetargowa w postępowaniu „przetarg pisemny nieograniczony na
wynajem pomieszczenia o powierzchni 8,70 m 2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny na czas
określony - do 31 sierpnia 2025 r.” nie wybrała żadnej oferty złożonej w tym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta.
Komisja stwierdziła, że oferent złożył ofertę niespełniającą wszystkich warunków
określonych w ogłoszeniu o przetargu, tym samym nie spełnił wymagań formalnych.
W związku z powyższym komisja uznała ofertę za nieważną.
Komisja jednogłośnie odrzuciła złożoną ofertę.
Protokół zawierający rozstrzygnięcie postępowania przetargowego jest dostępny do wglądu
w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku - Kamiennej.

14 października 2022
Czytaj więcej o: Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na wynajem powierzchni użytkowej przeznaczonej na sklepik szkolny