Jesteś tutaj: Start / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Kiedy 2 lipca 1958 roku zostaje uchwalona ustawa nakładająca na zakłady pracy obowiązek tworzenia zasadniczych szkół zawodowych jako szkół przyzakładowych nikt z mieszkańców Skarżyska – Kamiennej nie przypuszcza jakie będą skutki tego aktu prawnego dla wielu obywateli miasta i okolic. Pod koniec lat 50. Skarżysko – Kamienna rozwija się bardzo dynamicznie, głównie za sprawą świetnie prosperujących zakładów Metalowych „MESKO” oraz rozkwitowi węzła PKP. Konieczność dojeżdżania do miasta kilkunastu tysięcy pracowników sprawia, że PKS ciągle potrzebuje kierowców oraz mechaników dbających o stan techniczny pojazdów. Problem ten okazuje się na tyle poważny, że dzięki energicznym staraniom Leona Kwiatkowskiego (dyrektora Oddziału PKS w Skarżysku –Kamiennej), Zygmunta Kręcisza (kierownika działu personalnego) oraz Jerzego Michnowskiego (kierownika szkolenia zawodowego) zarządzeniem Ministra Komunikacji Nr 223 z dnia 17.09.1962 r. powstaje Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących

Szkoła rozpoczęła działalność od 01 października 1962 roku na podstawie statutu Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących jako szkoła przyzakładowa. Kształciła słuchaczy w zawodzie kierowca w 2-letnim cyklu nauczania. Dyrektorem został mgr inż. Mieczysław Białkowski. Zajęcia praktyczne odbywały się w bazie oddziału PKS (przy ulicy Ekonomii 5), gdzie kierownikiem warsztatów był Stefan Kuc. Natomiast naukę teoretyczną rozpoczęto w budynku Technikum Mechanicznego. W roku szkolnym 1967/1968 w myśl reformy oświaty wprowadzono do szkoły nowy, trzyletni program nauczania. Zmieniono także profil kształcenia z kierowcy na kierowcę –

W roku 1969 szkoła odniosła pierwszy znaczący sukces sportowy: drużyna piłki ręcznej na spartakiadzie w Chorzowie zajęła I miejsce.
Ważną datą w historii szkoły okazał 28 sierpnia 1972 roku. Wtedy to decyzją władz oświatowych Kuratorium OświatyZasadnicza Szkoła Zawodowa o/PKS w Skarżysku- Kam. została włączona do Zasadniczej Szkoły Dokształcającej Nr 2 mieszczącej się przy ul. Zielnej (wówczas), a otwartej 01

Dyrektorem szkoły został mgr inż. Jerzy Miernik, a jego zastępcą inż. Stefan Markiewicz. Kształciła ona młodzież dla potrzeb następujących przedsiębiorstw: PKS o/Skarżysko-Kam., MPK, RPGK, Odlewni Żeliwa i Emalierni „Kamienna”, PKP o/Budynków, PKP o/Elektrowozownia, Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych „Transbud” oraz Cechu Rzemiosł Różnych. Pierwsi nauczyciele tej szkoły to: Janina Jankowska, Bożena Walczak, Wiesława Kamińska, Jolanta Król, Biruta Stępień, Jan Dudek, Adam Bielecki, Wiesław Toporkiewicz, Izabella Tomaszewska, Zbigniew Mikulski i Jerzy Zdunek. Administracje szkoły stanowiły panie: Leokadia Kozłowska, Maria Zych, Maria Ostrowska, a pielęgniarką szkolną została Bożena Kraul.

W szkole nauczano wielu zawodów, miedzy innymi: mechanik – kierowca pojazdów samochodowych, elektromonter taboru kolejowego, krawiec, kucharz – garmażer, kelner, masarz, fotograf, kowal, kaletnik, piekarz, stolarz, zegarmistrz, ślusarz, obuwnik, murarz, ogrodnik terenów zieleni, modystka.
W 1977 r. Zasadniczą Szkołę Dokształcającą Nr 2 przemianowano na Zasadniczą

W roku 1981 szkoła rozszerza zakres działań dydaktycznych. Zostaje utworzone Technikum Samochodowe dla Pracujących na podbudowie zsz. Jest to ważne wydarzenie w historii szkoły, bo odtąd młodzież będzie często spędzać
w niej 6 lat, a naukę kończyć egzaminem dojrzałości. Szkoła zmienia nazwę na Zespół Szkół Samochodowych. Zrezygnowano również z klas wielozawodowych, pozostawiając jedynie kierunek fryzjer i krawiec, a z zawodów o profilu mechanicznym: mechanik pojazdów samochodowych, mechanik maszyn
i urządzeń przemysłowych oraz monter aparatury przemysłowej. Okres ten obfituje w sukcesy uczniów i nauczycieli. Kazimierz Jabłoński i Marek Kowal zostają srebrnymi medalistami VIII Ogólnopolskiej Spartakiady Młodzieży
w wioślarstwie. W roku 1986 nauczyciele zajmują I miejsce w turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn z okazji 41. rocznicy wyzwolenia Skarżyska -Kam. W tym samym roku uczniowie zostają wyróżnieni w Szkolnym Przeglądzie Aktywności Kulturalnej „SZPAK 86” w kategorii teatrów szkolnych i fotografiki. 24.11.1983 r. przy warsztatach szkolnych zsz o/PKS zostaje założona z inicjatywy inż. Antoniego Wiatra (wicedyrektora ds.technicznych), Jerzego Abramowicza
i instruktora nauki zawodu Andrzeja Raczyńskiego Sekcja Kartingowa. Jej członkowie rozwijają zainteresowania motoryzacyjne oraz odnoszą sukcesy

Istotne wydarzenia w historii szkoły nastąpiły na początku lat 90. W szkole powstały klasy o nowych profilach: kucharz, kelner, lakiernik, stolarz i – ponownie- fryzjer. W 1990 roku otworzono także I klasę liceum zawodowego
o specjalności mechanik pojazdów samochodowych. Z inicjatywy uczniów tej klasy 18 lutego 1993 r. zostaje wydany pierwszy numer gazetki szkolnej „OD.MULACZ czyli uzdrowiciel”. W 1992 roki długoletni dyrektor szkoły mgr inż. Jerzy Miernik odszedł na emeryturę, a funkcje te objął mgr Krzysztof Kwiatkowski – dotychczasowy wicedyrektor. W roku 1994 otworzono Policealne Studium Zawodowe o specjalności obsługa i naprawa pojazdów samochodowych. Przełomową data w historii ZSS-U jest 3 listopada 1994r. Wtedy to szkoła otrzymała akt notarialny w sprawie zakupu warsztatów szkolnych. Od tej pory praktyczna nauka zawodu mechanik pojazdów samochodowych będzie odbywać się na terenie należącym do szkoły. Stworzyło to także możliwość otworzenia pierwszej w mieście klasy Technikum Mechanicznego o specjalności naprawa
i eksploatacja pojazdów samochodowych, w której naukę mogli rozpocząć

Szkoła rozwijała się nie tylko w „kierunku” samochodowym. 

Wielką popularnością cieszyły się klasy kształcące w zawodzie kucharz. Dlatego w roku 1996 otworzono I klasę Technikum Przemysłu Spożywczego na podbudowie zsz, a w roku 1999 r. klasę o tym samym profilu dla absolwentów szkoły podstawowej. Wiązało się to z koniecznością stworzenia pracowni technologicznej, biologicznej, chemicznej. Dzięki staraniom dyrekcji, pracy nauczycieli przedmiotów gastronomicznych, uczniów i rodziców proces ten zakończył się sukcesem i nasza szkoła była jedną z nielicznych w mieście posiadających tak bogata ofertę edukacyjną. Została ona rozszerzona w roku 2001 o Technikum Usług Fryzjerskich na podbudowie zsz, jedyną szkołę tego typu w powiecie posiadająca profesjonalną pracownię. O wysokim poziomie kształcenia w klasach technikum gastronomicznego świadczy fakt, iż jego uczniowie wielokrotnie brali udział w trzecim, ogólnopolskim etapie konkursu „Najlepszy w zawodzie kucharz” pod opieką p. Justyny Ławińskiej.
Wydarzeniem mającym ogromny wpływ na współczesny kształt szkoły było w 1999 roku utworzenie pracowni internetowej. Powstała ona w ramach akcji „INTERNET W SZKOŁACH – PROJEKT PREZYDENTA RP”, przy szczególnym zaangażowaniu pani wicedyrektor Teresy Jezierskiej oraz pana ministra Marka Ungiera. Dzięki świetnemu funkcjonowaniu i stałemu rozwojowi tej pracowni, szkoła śmiało i bez kompleksów wkroczyła w XXI wiek.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych
Data utworzenia:2016-04-08
Data publikacji:2016-04-08
Osoba sporządzająca dokument:Agata Nowak - Wierzchowska
Osoba wprowadzająca dokument:Artur Malik
Liczba odwiedzin:1148